Erabiltzailea
Gakoa


 Erlauntzaren beste produktuak apiterapiaren barruan azalduko ditugu, apiterapiak landu eta garatu bait ditu gehien.

                    


Apiterapia:
Erlearen produktu nagusiak ondorengoak dira:
Eztia,Polena, Propoleoa, Argizaria, Erregin jalea, Apitoxina edo erle pozoia, eta erleen zaintza bera edo bestela esaten den zooterapia.

Apiterapia, erleekin eta beren produktuekin egiten den terapia da. Denek entzun dugu noizbait erlearen ziztada ona dela artrosiarentzat, eta nori ez dio amak eztia limoiarekin eman eztarriko mina sendatzeko?

Baina apiterapia hori baino askoz gehiago da, produktu gehiago daude, eta erabilpen ugari.  Dena den, terapia guztiekin gertatzen den bezala, dakien jendearen esku jartzea komeni da, eta ez edozein modutara egitea. Horrek ez du esan nahi terapeutaren laguntzarik gabe ezer egiterik ez daukagunik. Oso gaizki gaudenean medikuarenera joaten gara, baina tripako min txiki bat daukagunean, kamamila hartzen dugu.

Apiterapiak osasuna mantentzen nola lagun diezagukeen ikasi egin behar dugu eta badira horretan lagunduko diguten hitzaldi, liburu edo web-guneak.

 

-       Apiterapiaren premisa nagusia, medikuntzaren aitzindari batek esandakoa, hain zuzen Hipokratesek k.a. 350. ean, “Primium non nocere” da, hau da, “Lehendabizi kalterik ez egitea”.

Gaur egun erabiltzen den medikuntzan, eta horrek ez du esan nahi erabili behar ez denik, tratamendu askok ondorio kaltegarriak dituzte. Baina errazagoak edo errentagarriagoak dira batzuentzat. Errazagoa da, eta askorentzat errentagarriagoa,  egunean tentsioa jaisteko pilula bat hartzea, elikadura zaintzea baino; edo pilula bat hartzea azukrea kontrolatzeko  oinez kilometro pare bat egitea baino. Ezin duzula lorik egin lanean gustura ez zabiltzalako edo urduri jartzen zaituztelako? Hartu pilula bat eta egizu lo bihar lanera joateko. Gizarte honetan dena pilulekin konpontzen da.

Hori esaten digute eta hori oso erosoa egiten zaigu, baina badakigu egia ez dela, askotan tratamenduek ondorio ez atseginak edo luzera arriskutsuak dituzte eta.

Apiterapian erabiltzen diren tratamenduak, ondo egiten badira,  ez dira kaltegarriak. Erabiltzen diren dosiek ez liokete gizakiari kalterik egingo askoz neurri handiagoan erabiliko balira ere. Baina erleen produktuek, beste produktu natural askok bezala, biztanleriaren proportzio txiki bati alergia  eman diezaiokete, eta horrelako kasuak gerta ez daitezen terapeutari kontsultatu behar zaio.

-          Bigarren premisa gaixoa pasibo izatetik aktibo izatera  pasatzea da. Hau da, gaixoak hobekuntza ikusi  edo nabaritu behar du, eta terapeutari edo medikuari esan eta esplikatu, honen ondorioz, gaixoa bera sendatu dadin. Gaur egun gaixoa sendatu egiten dute. Askotan gaixoari medikuarenera joan eta pilulak errezetatzen dizkiote zer duen edota sentatze prozesua zein izango den esan ere egin gabe. Gaixoak, astebetera itzuli eta hobeto dagoen edo ez esaten du; besterik ez. Ondo ez badago beste gauza bat errezetatzen diote, eta horrela asmatu arte.

Gaixoak ez du tratamenduan parte hartzen eta horren falta sumatzen dugu.

-       Hirugarren premisa, gorputza berez, behar duena emanez gero, osatu egiten dela da. Hau horrela da normalean gorputzak sendatzeko joera duelako. Gaitzak, edo hobeto esanda osasun faltak, askotan, gorputzari eragiten zaizkion desordenak dira. Desoreka hori zuzentzeko behar duena ematen badiogu edo sobran duena kentzen badiogu, gorputzak berez sendatzeko joera du. Honekin ez dugu esan nahi bestelako tratamendurik egin behar ez denik, ezta gutxiagorik ere, baina bai terapia guztiak kontuan hartu beharko liratekeela eta denak konbinatuz gaixo bakoitzari behar duena eman.

Premisa hauek kontutan hartuta, apiterapiako produktu ezagunenen deskribapen bat egingo dugu, eta produktu horien propietateak, onurak eta erabilpen ohikoenak aipatuko ditugu. Baina kontuan izan gaixo dagoenak dakien norbaitekin elkarlanean aritu behar duela osasuna berreskuratu nahi badu.

Hemen azalduko duguna oinarrizkoena izango da eta modu erraz eta ulergarrian azaltzen saiatuko gara. Ez gara nomenklaturan sartuko gauza berezirik ez bada. Konposizio oinarrizkoenak  bakarrik aipatuko ditugu oso luze eta astuna gerta ez dadin. Produktuen formulazioak eta arrazoi klinikoak nahi izanez gero,&

  Erlearen bestelako produktuak, Apiterapia